Opis funkcjonalności geoportalu

Home Topic    Next Topic  Print this Topic

Moduł metadanych uruchamiany jest z poziomu Geoportalu Tatrzańskiego Parku Narodowego (http://geoportaltatry.pl/). W panelu Moduły należy odszukać i kliknąć logo modułu Katalog metadanych. Okno modułu zostanie uruchomione w nowej zakładce przeglądarki www.

 

start

 

Moduł Katalog metadanych jest to narzędzie, służące wyszukiwaniu, zarządzaniu oraz tworzeniu metadanych danych przestrzennych Tatrzańskiego Parku Narodowego wszystkim zainteresowanym użytkownikom zewnętrznym. Funkcjonalność modułu udostępnia szeroki wachlarz narzędzi pozwalających na intuicyjne i wydajne realizowanie zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem metadanych dla zasobów danych przestrzennych.  Użytkownik może budować zasób metadanych: Dzięki aplikacji użytkownik może budować zasób metadanych poprzez przygotowanie nowych plików metadanych lub edycję istniejących. Moduł bazuje na otwartym oprogramowaniu firmy ESRI – Geoportal Server.