Informacja o systemie

System GIS-TPN umożliwia pozyskanie, gromadzenie, aktualizację, zarządzanie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych służących do planowanie i zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Regulamin systemu GIS-TPN.

 

 

admin